Мамандық бойынша дәрігерді жылдам іздеу немесе аты-жөні
немесе

  Қабылдауға жазылу

   Кері қоңырау

   Диагностика

   Талдау және диагностика

    

   Атауы Құны Мерзімі, күн
   Нәжістегі лямблия 800 1-2
   Нәжістегі жасырын қан 2 600 1-2
   Нәжістегі ж/қ және лямблия цисталары (арнайы концентраторды пайдалана отырып) 1 900 1-2
   Нәжістегі гельминт жұмыртқалары және қарапайым цисталар 900 1-2
   Нәжіс. Копрограмма 1 100 1-2
   Қанның ұюы (Сухарев әдісі бойынша) 800 1-2
   Қанның қалың тамшысы 1 200 1-2
   Қан. Жалпы талдау (ҚЖТ) 800 1-2
   Қан. Қан тобын анықтау АВО + Резус фактор 1 000 1-2
   Қан. Ретикулоциттердің санымен бірге қанның толық жалпы талдауы 1 500 1-2
   Қан. Тромбоциттер 700 1-2
   Қан. Гематокрит 700 1-2
   Қан. Қан кетуінің ұзақтығы 600 1-2
   Қан .Лейкоциттер 700 1-2
   Эритроциттердің шөгу жылдамдығын өлшеу (ЭШЖ) 600 1-2
   Жағындының тазалық дәрежесі 1 200 1-2
   Жағындының тазалық дәрежесі, Грам бояуымен бірге 1 600 1-2
   Қан. Микрореакция 900 1-2
   Зимницкий әдісі бойынша несеп 1 000 1-2
   Нечипоренко әдісі бойынша несеп 800 1-2
   Несеп. 2-стақандық үлгі 1 200 1-2
   Несеп. 3-стақандық үлгі 1 600 1-2
   Несеп. Жалпы талдау (НЖТ) 700 1-2
   Несеп. Өт пигменттерін анықтау 600 1-2
   Несеп. Кетон денелерін  (ацетон) анықтау 600 1-2
   Несеп. Глюкозаның тәуліктік экскрециясын анықтау 600 1-2
   Несеп. Уробилиногенды анықтау 700 1-2
   Несеп. Глюкозаны анықтау 700 1-2
   Риноцитограмма (мұрын қуысынан жағынды) 1 300 1-2
   Простата секреты (үлгіні уролог алады) 1 700 1-2
   Бөлінетін конъюнктивтер. Микроскопиялық зерттеу 900 1-2
   Бәсірдің жұмыртқасына қырынды 800 1-2
   Қырынды/тері. Демодексті анықтау 1 000 1-2
   Кірпік. Демодексті анықтау 1 000 1-2
   Спермограмма 3 100 1-2
   Спермограмма + морфология + Мар-тест 11 000 1-2
   Сперматозоидтардың морфологиясы сипатталған спермограмма 5 600 1-2
   Кальпротектин кач ( үш жастан астан балалар мен ересектерге) 5 100 1-2
   Паркреатиттік эластаза 6 600 2-3
   ГИСТОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЦИТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР
   Ki-67 (ісіктің пролиферативті белсенділігі) 11 800 10-12
   P53 10 900 10-12
   Антрациклиндер (Toplla) 10 900 10-12
   Виналкалоидтер (B-тубулин) 10 900 10-12
   Биопсиялық / операциялық материалды гистологиялық зерттеу 6 700 5-7
   H. pylori анықтамасы бар ИГХ бірге гастробиоптаттарды гистологиялық зерттеу 13 600 5-7
   Гастроинтестинальды стромальді ісіктің дифференциалды диагностикасы (GIST) 77 500 10-12
   Гранулез жасушалы ісіктердің дифференциалды диагностикасы 70 500 10-12
   Өкпенің ұсақ жасушалы обырының химиотерапиясына сезімталдық және саралау диагностикасы 87 500 10-12
   Мезотелиоманың дифференциалды диагностикасы 65 900 10-12
   Меланоманың дифференциалды диагностикасы 45 200 10-12
   Бастапқыда анықталмаған ошақты метастаздың дифференциалды диагностикасы 89 500 10-12
   Жұмсақ тінді ісіктердің дифференциалды диагностикасы 76 600 10-12
   Меркель жасушаларынан құралған ісіктердің дифференциалды диагностикасы (тері ісіктері) 69 700 10-12
   Ұйқы безі ісіктерінің дифференциалды диагностикасы 80 200 10-12
   Сілекей бездері ісіктерінің дифференциалды диагностикасы 59 300 10-12
   Қалқанша без ісіктерінің дифференциалды диагностикасы 67 100 10-12
   Аналық без ісіктерінің дифференциалды диагностикасы 66 800 10-12
   ОЖЖ бастапқы және метастатикалық ісіктердің дифференциалды диагностикасы 76 700 10-12
   Қуықасты безі обырының дифференциалды диагностикасы (СК 5/6, AMACR, p63) 33 800 10-12
   Күрделі диагностикалық жағдайлардың дифференциалды диагностикасы 105 400 10-12
   Тимоманың дифференциалды диагностикасы 90 100 10-12
   Қосымша иммуногистохимиялық зерттеу (1 маркер) 12 100 10-12
   Ісіктің микроинвазиясына күдікті кездегі ИГХ зерттеу (CR in situ) (p 63, M, Ki-67, K 5/6) 73 500 10-12
   Лимфпен иммуногистохимиялық фенотиптеу 93 300 10-12
   Эндометрия обыры кезінде иммуногистохимиялық зерттеу 35 600 10-12
   Трастузумабқа СБО төзімділігін (сезімталдығын) анықтау (PTEN) 13 500 10-12
   Қуықасты безі обырының рецепторлық мәртебесін анықтау (PSA, AR) 23 600 10-12
   КЕӨІ-нің химиотерапияға сезімталдығын анықтау (EGFR тежегіштері, кризотиниб, таксаналар, антрациклиндер, фторпиримидиндер, платина) 60 900 10-12
   Асқазан обырының химиотерапияға сезімталдығын анықтау (трастузумаб, таксаналар, антрациклиндер, фторпиримидиндер, платина) 56 000 10-12
   Дайын микропрепараттарды қайта қарау (әр 1-3 шыны) 4 300 10-12
   Платина препараттары (ERCC1) 10 900 10-12
   Гистологиялық қорытындымен блоктарды кесу (1-3 блок)) 2 900 5-7
   СБО (ER, PR, C-erbB-2(HER2/neu), Ki-67 кезіндегі стандартты зерттеу) 46 900 10-12
   Таксаналар (TAU) 10 900 10-12
   Фторпиримидиндер (TS) 10 900 10-12
   Биопсиялық материалды цитологиялық зерттеу (пунктаттар, аспираттар, жағындылар) (1-3 шынылар) 5 000 3-6
   Жатыр мойнын цитологиялық зерттеу ( сұйық цитология әдісімен) 5 600 4-6
   Жатыр мойнын цитологиялық зерттеу, бекітусіз, Романовский әдісі бойынша бояу 2 200 1-4
   Жатыр мойнын цитологиялық зерттеу (Pap-тест), екі бояу нұсқасымен (Папаниколау+Паппенгейму) 2 300 2-6
   Аналық без обыры кезінде химиотерапияға сезімталдық 56 000 10-12
   Тоқ ішек және тік ішек обырының химиотерапияға сезімталдығы 55 200 10-12
   СБО-ның химиотерапияға сезімталдығы (таксаналар,антрациклиндер,
   фторпиримидиндер, платина )
   44 500 10-12
   ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР
   Тромбоциттер агрегациясы (АДФ, коллаген, адреналин) (Алматы қ.) 2 800 нет
   Антитромбин III 1 900 2
   БПТУ (белсенді парциалды тромбопластин уақыты) 800 2
   Гемостазиограмма (стандартты) (Алматы қ.) 5 900 нет
   Д-димер 3 900 2
   Коагулограмма (күрделі) (г.Алматы) 6 100 нет
   Коагулограмма (стандартты) 3 000 2
   ВА Волчаночті антикоагулянт (АФС) 2 800 1-3
   МНО (INR) 1 200 2
   Протромбин уақыты / индекс / ХНҚ 800 2
   ЕФМК (еритін фибрин-мономерлік кешендер) 800 2
   Тромбиндік уақыт 800 2
   Қанның ұю факторы – IX (Алматы қ.) 4 500 нет
   Қанның ұю факторы – VIII (Алматы қ.) 4 500 нет
   Қанның ұю факторы – XI (Алматы қ.) 4 500 нет
   А фибриногені (Алматы қ.) 800 нет
   БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР
   Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 900 1-2
   Сарысудағы Альбумин 1 000 1-2
   Липаза 1 400 5
   Эритропоэтин 7 300 5
   Сарысудағы жалпы Амилаза 900 1-2
   Панкреатикалық Амилаза 1 000 1-2
   Антистрептолизин- О (АСЛ-О) 1 700 1-2
   Аполипопротеин А1 2 000 1-2
   Аполипопротеин В 2 500 1-2
   Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 900 1-2
   Сарысудағы ақуыз фракциялары 3 200 2-8
   Жалпы билирубин 1 000 1-2
   Тіке билирубин 900 1-2
   Билирубин және оның фракциялары 1 900 1-2
   Витамин B12 2 400 1-2
   Витамин В9 (фолиевая кислота) 2 500 1-2
   Витамин Д (25-гидроксивитамин D) 4 800 1-2
   ГаммаГлютаминТранспептидаза (ГГТП) 1 000 1-2
   Гликозилированді гемоглобин 2 200 1-2
   Сарысудағы Глюкоза 1 000 1-2
   Сарысудағы глюкоза жүктемемен бірге 1 000 1-2
   Гомоцистеин 3 500 1-2
   Сарысудағы темір 1 000 1-2
   Калий (К+) 900 1-2
   Иондалған Кальций (Ca++) 1 700 1-2
   Жалпы Кальций (Са) 1 000 1-2
   Сарысудағы креатинин 900 1-2
   Жалпы креатинфосфокиназа (КК, КФК) 1 000 1-2
   Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1 000 1-2
   Липидограмма 3 100 1-2
   Липидограмма и ТӨТЛП 3 300 1-2
   ТЖЛП Холестерин–тығыздығы жоғары липопротеиндер 1 000 1-2
   ТТЛП Холестерин-тығыздығы төмен липопротеиндер 1 000 1-2
   Магний (Mg) 900 1-2
   Тропонин- I (количеств) 7 000 2-3
   Миоглобин 4 000 4-5
   Сарысудағы несеп қышқылы 1 000 1-2
   Сарысудағы несепнәр 900 1-2
   Натрий (Na+) 900 1-2
   Қанықпаған темірмен байланыстыру қабілеті (ҚТБҚ) 1 200 1-2
   СЖТҚ сарысудағы темірдің анықтамасымен бірге және ҚТБҚ 1 500 1-2
   Сарысудағы жалпы ақуыз 900 1-2
   Бенс-Джонс ақуызын анықтау (қандағы иммунофиксация көмегімен) 20 000 3-9
   М-градиентті анықтау (сапалы) 20 000 3-9
   М-градиентті анықтау (сандық) 16 000 3-9
   Остеокальцинді анықтау 4 500 3-9
   Несептегі парапротеинемия скринингі+ М-градиент(сапалы) 25 000 3-9
   Бауыр сынамалары 3 500 1-2
   Бүйрек сынамасы 2 300 1-2
   Реберг сынамасы ( эндогенді креатинин бойынша клиренс) 1 700 1-2
   Ревматоидті фактор (РФ) 1 700 1-2
   Кеңейтілген Ревмопробтар (РФ+СРБ+АСЛ-О+Анти-ЦЦП) 8 000 1-2
   Ревмопроба 4 400 1-2
   С-пептид 2 800 1-2
   Пронатриуретикалық пептид (NT-BNP) 15 000 1-2
   С-реактивті ақуыз (СРА) 1 300 1-2
   Тимол сынамасы 900 1-2
   Трансферин 1 700 1-2
   Триглицеридтер 900 1-2
   Ферритин 1 700 1-2
   Жалпы сілтілі фосфатаза 900 1-2
   Фосфор (Р) 900 1-2
   Жалпы Холестерин 900 1-2
   Қан электролиттері (Na+, К+, Ca++) 1 650 1-2
   Церулоплазмин 1 700 8
   Несепті биохимиялық зерттеу
   Несеп. Несеп амилазасы (диастаза) 1 000 1-2
   Несеп. Тәуліктік несептегі ақуызды ультракүлгін әдіспен сандық анықтау 600 2-3
   Несеп. Несептің орташа порциясындағы креатинин 1 100 1-2
   Несеп. Тәуліктік несептің креатинині 1 100 1-2
   Альбумин –  несептің бір порциясындағы креатининнің ара салмағы (ACR) 2 400 1-2
   Несеп.17 КС 3 000 3-5
   Несеп. Бенс-Джонс ақуызын анықтау (несептегі иммунофиксация көмегімен) 20 000 3-9
   Несеп. Ультракүлгін әдіспен несептің бір реттік порциясындағы ақуызды сандық анықтау. 400 1-2
   ГОРМОНДАР ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ
   Жүктіліктің I триместрі ( 11-14 апта) – Бета-ХГЧ + РАРР-А 9 800 6-8
   Жүктіліктің II триместрі (16-20 апта) – Б-ХГЧ+АФП 9 900 6-8
   17-ОН прогестерон 2 400 2-3
   Ерікті тестостерон (андрогендік мәртебесі) 4 000 1-2
   АКТГ (Адренокортикотропты гормон) 3 700 1-2
   Антимюллер гормоны (АМГ) 6 100 2-5
   Тиреоглобулинге антиденелер (анти-ТГ) 1 800 1-2
   Тиреопероксидазаға (ТПО қарсы) антиденелер 1 900 1-2
   Бета-АХГ, жалпы 1 900 1-2
   Жыныстық гормондарды байланыстыратын глобулин (ССГ, SHBG) 3 100 1-2
   ДГЭА-SО4 (дегидроэпиандростерон) 2 400 1-2
   Инсулин 2 900 1-2
   ИӨФ-1 (инсулинге ұқсас өсу факторы) 4 500 1-2
   Кальцитонин 5 400 1-2
   Кортизол (кеш) 2 100 1-2
   Кортизол (таң) 2 100 1-2
   Несептегі кортизол 1 900 1-2
   Лютеинизациялық гормон (ЛГ) 2 000 1-2
   Паратгормон (интактті ПТГ ) 3 900 1-2
   Прогестерон 2 000 1-2
   Прокальцитонин 5 700 2-8
   Пролактин 2 400 1-3
   СТГ (Соматотропті гормон) 4 100 1-2
   Тестостерон 2 000 1-2
   Тиреоглобулин (ТГ) 2 300 1-2
   Жалпы тироксин (ТТ4) 1 800 1-2
   Ерікті тироксин (FТ4) 2 000 1-2
   Жалпы трийодтиронин (ТТ3) 1 800 1-2
   Ерікті трийодтиронин (FТ3) 2 100 1-2
   ТТГ (Тиреотропті гормон) 1 800 1-2
   Фолликулостимуляциялық гормон (ФСГ) 2 100 1-2
   Эстрадиол 2 100 1-2
   ТТГ рецепторларының антиденелері 7 000 1-3
   ОНКОМАРКЁРЛЕР
   СА 125 2 500 1-2
   СА 19-9 2 800 1-2
   СА 72-4 4 200 1-2
   CA 15-3 2 800 1-2
   CYFRA 4 200 1-2
   HE-4 4 400 1-2
   ROMA  индексі 7 000 1-2
   S100 8 100 1-2
   SCCA (жалпақ жасушалы карциноманың антигені) 2 600 1-3
   Альфа – фетопротеин (АФП) 2 500 1-2
   Жалпы ПАА 2 600 1-2
   Ерікті ПАА 2 600 1-2
   Рак-эмбрионалды (РЭА) 2 500 1-2
   ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР
   Гамма-интерферон 2 900 3-4
   Иммуноглобулин А (IgA) 2 200 1-2
   Иммуноглобулин М (IgM) 2 200 1-2
   Иммуноглобулин G (IgG) 2 200 1-2
   Иммунограмма (жасушалы бөлігі) 13 200 4-5
   Интерлейкин – 10 3 000 4-5
   Интерлейкин – 1в 3 000 4-5
   Интерлейкин – 2 3 000 4-5
   Интерлейкин – 4 3 000 4-5
   Интерлейкин – 6 3 000 4-5
   АУТОИММУНДЫ АУРУЛАР
   Қан. LE-жасушалары 2 600 1-2
   S IgA 1 000 3-4
   Антимитохондриялық антиденелер (АМА-М2) 2 700 1-2
   ИФА әдісімен IgG (ANCA combi) антинейтрофильді цитоплазмалық антиденелер 20 000 1-2
   ИФА әдісімен антинейтрофильді цитоплазмалық антиденелер (ANCA screen) 4 000 1-2
   Антинуклеарлық антиденелер (ANA) 6 200 1-2
   Антиспермальды антиденелер 5 400 2-3
   Денатуратталған ДНҚ (1-тізбекті) антиденелер, сандық 3 500 1-2
   Нативті ДНҚ (2-тізбекті) антиденелер, сандық 3 500 1-2
   Циклдік цитруллинді пептидке антиденелер (CCP) 5 800 1-2
   Антифосфолипидті антиденелер (АФА), IgM 2 900 1-2
   Антифосфолипидті антиденелер (АФА), IgG 2 900 1-2
   Лангерганс аралдық жасушаларының (ICA screen)_сах. қант диабеті 1
   типті Igg антиденесі
   16 000 2-3
   2 гликопротеиннің IgG аутоантиденесі (Anti GP2) 7 600 5-7
   2 гликопротеиннің IgG аутоантиденесі (Anti GP2) 7 600 5-7
   Асиалогликопротеин (Анти-ASGPR) рецепторынның IgG аутоантиденесі 7 600 5-7
   Дезаминделген пептидтердің антиденелері, IgA (Iga Глиадин) 5 100 4-6
   Антинуклеарлы антиденелер (ANA / ENA – бөлек dsDNA, nucleosomes, Sm, P0, histones, RNP, SS-A (60), SS-A (52), SS-B, Scl-70, CENT-B, Jo-1) 36 000 8
   Жүйелік аурулардың дәнекер тінінің кеңейтілген серологиялық диагностикасы: склеродермия, С-м Шегрена, CREST-синдром, склеродермия,
   дермато-/полимиозит және т. б. (АНФ, dsDNA, nucleosomes, Sm, P0, histones, RNP, SS A(60), SS-A (52), SS-B, Scl-70, CENT-B, Jo-1)
   50 000 8
   Дермато-/полимиозит диагностикасы, иммуноблот (Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Ku, PM/Scl, Scl-70, Mi2) 36 000 8
   Полинейропатия диагностикасы (антиденелер gm1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, T1a, T1b, GQ1b, сульфатидам) 37 000 8
   Миастения кезінде ацетилхолин рецепторына (Anti-Acne) антиденелер 20 000 8
   Миопатиялар кезінде толық серологиялық тексеру (полимиозит, дерматомиозит) (АНФ, Jo-1, PL-7, Pl 12, SRP, Ku, PM/Scl, Scl-70, Mi2) 50 000 8
   Екінші қайталама антифосфолипидтік синдромның диагностикасы,иммуноблот (кардиолипинге, фосфатидил-холинге,фосфатидті к а/т-
   сол, фосфатидилглицерин,фосфатидилэтаноламин,
   фосфатидилинозитол,фосфатидилхолина,аннексину V, ?2 гликопротеин-1, протромбин ) және АНФ
   49 000 8
   Целиакия диагностикасы (АТ эндомизиясына IgA және IgG, АТ тіндік IgA және IgG
   трансглутаминазеға ; дезаминирленген глиадин IgA және IgG)
   30 000 8

   Бауырдың аутоиммунды зақымдануы скринигі (ANF, APCA / APCA, AMA, AGMA / SMA, анти-LKM), титр

   30 000 8

   Бауырдың аутоиммунды ауруларының күрделі серологиялық диагностикасы (ANF, APCA / APCA, AMA, AGMA / SMA, анти-LKM, AMA-M2, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, F-актин)

   58 000 8
   Склеродермияның антиденелері (Анти – SCL-70) 5 000 3-5
   АФС диагностикасы, иммуноблот (а / т кардиолипинге, фосфатидил-холинге, фосфатидті қышқылға, фосфатидилглицеринге, фосфа-тидилэтаноламинге,
   фосфатидилинозитол, фосфатидилхолина-ну, аннексину V, ?2 гликопротеин-1, протромбин)
   37 000 8
   Полимиозит кезінде IgG класты иммуноблотты антиденелер 24 000 8
   Бауыр аутоиммунды ауруларының IgG класты антигендеріне иммуноблот (AMA – М2,LM1, LC1, SLA, F-актин, gp 32 450 8
   Кариотипті анықтау 15 000 23
   Ди-Джорджи синдромы кезіндегі FISH зерттеу 25 000 23
   ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАРДЫҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН АНЫҚТАУ
   Вальпроев қышқылы ( депакин, конвулекс,энкорат) 4 600 2-5
   Карбамазепин 8 100 1-4
   Такролимус 8 000 3-9
   Қан сарысуындағы циклоспоринді анықтау 8 100 1-4
   ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫ
   Вирустық гепатиттер
   А гепатиті. А гепатитіне IgM антиденесі (anti-HAV-IgM) 2 000 1-2
   В гепатиті. HbeAg антигені 2 700 2-3
   В гепатиті. HbsАg антигені 2 600 1-2
   В гепатиті. Anti HBcore IgM + IgG антиденелері 2 700 2-3
   В гепатиті. Аnti- HBcore IgM антиденелері 2 900 1-2
   В гепатиті. Аnti-HBe антиденелері 2 700 1-2
   В гепатиті. Аnti-HBs антиденелері 2 700 1-2
   В және С вирустық гепатиттері. Скрининг 4 400 3-4
   С гепатиті. С гепатитінің IgM+IgG антиденелері (anti-HCV-IgM+Iggg) 2 500 3-4
   Гепатит С. Сапалы, жоғары сезімтал, (12 ХБ/мл), Abbott RealTime
   HCV
   8 100 3-5
   С гепатиті. Сандық, жоғары сезімтал( 12 ХБ / мл), Abbott
   RealTime HCV
   11 100 3-5
   С гепатиті. Сандық/сапалы, жоғары сезімтал (12 ХБ / мл), Abbott RealTime HCV 12 100 3-5
   В гепатиті. Сапалы, жоғары сезімтал (10 ХБ / мл), Abbott RealTime HCV 8 100 3-5
   В гепатиті. Сапалы, жоғары сезімтал (10 ХБ / мл), Abbott RealTime HCV 11 100 3-5
   В гепатиті. Сандық/сапалы, жоғары сезімтал (10 ХБ / мл), Abbott RealTime HCV 12 100 3-5
   С гепатиті. HCV генотиптеу (1а, 1В, 2,3,4,5,6 түрлері) Abbott RealTime HCV 11 100 1-7
   Д гепатиті. Д гепатитінің IgM+IgG антиденелері (anti-HDV IgM+Iggg) 2 300 3-4
   Д гепатиті. Сапалы HDV, РНК, ПЦР 3 900 3-5
   Д гепатиті. Сандық HDV, ДНК, ПЦР 8 700 3-8
   Е гепатиті. Е гепатитінің IgM+IgG антиденелері 3 000 1-4
   Вирустық инфекциялар
   Қызылша. IgM антиденесі 2 700 4-5
   Қызылша. IgG антиденесі 2 700 4-5
   ҚҰРСАҚІШІЛІК ИНФЕКЦИЯЛАР / TORCH
   ҚГВ. 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусының IgM антиденесі, ИФТ 1 800 1-2
   ҚГВ. 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусының IgG антиденесі, ИФТ 1 800 2-3
   ҚГВ. Қарапайым герпес вирусының IgG антиденесіне авидтілігі. ИФТ 3 100 1-3
   ҚГВ. 1,2 типті Herpes Virus (кровь/ликвор), ПТР 2 400 1-4
   ҚГВ. 1,2 типті (несеп) Herpes Virus, ПТР 2 400 1-4
   ҚГВ. 1,2 типті  (қырынды) Herpes Virus, ПТР 2 000 2-3
   Қызамық. Қызамық вирусының IgM антиденесі 2 300 2-3
   Қызамық. Қызамық вирусының IgG антиденесі 2 300 2-3
   Қызамық вирусына антиденелер (IgM+IgG) 2 500 1-3
   Қызамық. Қызамық вирусының IgG антиденелерінің авидтілігі, ИФТ 3 100 2-3
   Токсоплазмоз. Гонди токсоплазмасының IgM антиденелері 2 300 1-2
   Токсоплазмоз. Гонди токсоплазмасының IgG антиденелері, ИФТ 2 300 1-2
   Токсоплазмоз. Гонди токсоплазмасыныңа IgM + IgG антиденелері, ИФТ 2 500 1-2
   Токсоплазмоз. Гонди токсоплазмасыныңа IgG антидесіне авидтілігі, ИФТ 3 100 2-3
   Токсоплазмоз. T. gondi (қан), ПТР 3 100 1-4
   Токсоплазмоз. T. gondi (қырынды), ПТР 3 100 2-3
   ЦМВ. Цитомегаловирустың IgM антиденелері 2 300 1-2
   ЦМВ. Цитомегаловирустың IgG антиденелері 2 300 1-2
   Антитела к ЦВМ (IgM + IgG) 2 500 1-2
   ЦМВ. Цитомегаловирустың IgG антиденесіне авидтілігі, ИФТ 3 100 2-3
   ЦМВ. Cytomegalovirus (қырынды), ПТР 2 000 2-3
   ЦМВ.Cytomegalovirus (қан/ликвор), ПТР 2 400 1-4
   ЦМВ.Cytomegalovirus (несеп), ПТР 2 400 1-4
   ЦМВ.Cytomegalovirus (сандық вирустық жүктеме (қырынды),ПТР 6 000 2-8
   ЦМВ.Cytomegalovirus (сандық вирустық жүктеме (несеп),ПТР 6 500 2-8
   ЦМВ.Cytomegalovirus (сандық вирустық жүктеме (қан), ПТР 5 600 2-8
   ЗООНОЗДЫ ИНФЕКЦИЯЛАР
   Бруцеллездың IgA+ IgG антиденелері 2 900 2-3
   Бруцеллез. Райта-Хеддельсон реакциясы 3 400 2-3
   Бруцеллез. Райта реакциясы 1 800 2-3
   Бруцеллез. Хеддельсон реакциясы 1 800 2-3
   Бруцеллездың IgG антиденелері 1 500 2-3
   Иерсиниоз. Иерсинийдің IgG антиденелері (Y.enterocolitica,Y.pseudotuberculosis), ИФТ 2 200 2-3
   Иерсиниоз. Иерсиния псевдотуберкулезис  РПГА,серология 2 500 2-3
   Иерсиниоз. Иерсиния энтероколитика РПГА,серология 2 500 2-3
   Иерсиниоз. Иерсинидің антибиотикке сезімталдығын анықтатын нәжістің бактериологиялық себіндісі (Y.enterocolitica,Y.pseudotuberculosis) 2 400 8-10
   Лептоспироз. Лептоспираның IgG антиденелері, ИФТ 2 200 3-4
   Лептоспироз. Лептоспира РПГА,серология 4 500 3-4
   Пастереллез. Пастерелдер РПГА,серология 4 500 3-4
   Листериоз. Литерии токсинінің антиденелері, ИФТ 1 500 3-4
   Листериоз. Листерии (қан), ПТР 2 400 1-4
   Листериоз. Листерии (көзден бөлінетін) , ПТР 2 400 1-4
   Листериоз. Листерии РПГА,серология 2 500 1-4
   Листериоз. Листерии (несеп), ПТР 2 400 1-4
   Листериоз.Листерии (қырынды) , ПТР 2 400 1-4
   Листериоз. Листериозды анықтау үшін жұтқыншақтан алынған жағындының бактериологиялық себіндісі 2 400 1-4
   Листериоз. Листериозды анықтау үшін цервикальды каналдан алынған жағындының бактериологиялық себіндісі 4 500 1-4
   Листериоз. Қынап ішіндегі листериозды анықтатын бактериологиялық себінді 2 400 1-4
   Листериоз. Листериозды анықтатын несептің бактериологиялық себіндісі 2 400 5-6
   ПАРАЗИТТІК ИНФЕКЦИЯЛАР
   Аскаридтер. Аскаридтердің IgG антиденелері 1 800 1-2
   Лямблиялар. Лямблияның IgA антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   Лямблиялар. Лямблияның IgG антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   Лямблиялар. Лямблияның IgM антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   Лямблиялар. Нәжістегі Giardia антигенінің сапалылығық көрсеткіші 1 600 1-2
   Лямблия антигенінің антиденелері (IgA+IgG) 2 500 1-2
   Описторхтар. Описторхтың IgG антиденелері 1 500 1-2
   Токсокарлар. Токсокарлардың IgG антиденелері 1 500 1-2
   Трихинеллдер. Трихинеллдердің IgG антиденелері 1 500 1-2
   Хеликобактер. H.pylori IgА антиденелері 1 500 2
   Хеликобактер. H.pylori IgG антиденелері 1 500 2
   H.pylori (anti-H.pilori-IgA+IgM) IgG + IgA  антиденелері 2 500 2
   Эхинококк. Эхинококтың IgG  антиденелері 1 500 2-3
   Тінді гельминттардың антиденелері (кешенді) 4 100 1-2
   Хеликобактер. Нәжістегі Н.pylori  антигенінің сапалы көрсеткіші 4 100 2
   ЖЫНЫСТЫҚ ЖОЛМЕН БЕРІЛЕТІН ИНФЕКЦИЯЛАР (ЖЖБИ)
   АПВ. Адам папилломасының вирусы Human P. 16 , ПТР 2 000 1-2
   АПВ. Адам папилломасының вирусы Human P. 18, ПТР 2 000 1-2
   АПВ. Адам папилломасының вирусы – 12 типті (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
   51, 52, 56, 58, 59 генотиптер) ПТР
   5 100 1-7
   АПВ. Адам папилломасының вирусы, 16 и 18 типтер (АПВ 16/18) 1 900 1-2
   Гарднереллалар. G. vaginalis (жағынды), ПТР 1 900 2-3
   Гарднереллалар. G. vaginalis (несеп), ПТР 2 400 1-4
   Гарднереллалар. IgM к G. vaginalis антиженелері, ИФТ 1 500 1-2
   Гарднереллалар. IgG к G. vaginalisантиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   Gardnerella vaginalis антиденелері (IgM+IgG) 2 500 1-2
   Гонококктар. Neisseria G. (жағынды), ПТР 1 900 2-3
   Гонококктар. Neisseria gonorrhoeae (несеп), ПТР 2 400 1-4
   Кандида С. albicans (жағынды), ПТР 1 900 2-3
   Кандида C. albicans (несеп), ПТР 2 400 1-4
   Кандиды. С. albicans-тың IgM антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   Кандиды. С.аlbicans-тың IgG антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   Candida albicans (IgM+IgG) антиденелері 2 500 1-2
   Микоплазма. M. genitalium (жағынды), ПТР 1 900 2-3
   Микоплазма. M. genitalium (несеп), ПТР 2 400 1-4
   Микоплазма. M. hominis (жағынды), ПТР 1 900 2-3
   Микоплазма. M. hominis (несеп), ПТР 2 400 1-4
   Микоплазма. M. Hominis/M. genitalium  (жағынды),ПТР 2 700 1-2
   Микоплазма хоминис/микоплазма гениталиум (несеп) 2 700 1-4
   Микоплазма. M. hominis-тың IgM антиденелері , ИФТ 1 500 1-2
   Микоплазмы. M. hominis-тың IgG антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   Микоплазманың (IgM + IgG) антиденелері 2 500 1-2
   Сифилис. T.pallidum жиынтығының антиденелері 2 000 1-2
   Сифилис. Серологиялық реакциялар кешені (RW модификация) 2 200 1-2
   Трихомонадтар. T. vaginalis (жағынды), ПТР 1 900 2-3
   Трихомонадтар. Т. vaginalis (сперма), ПТР 2 400 1-4
   Трихомонадтар. T. vaginalis (несеп), ПТР 2 400 1-4
   Трихомонадтар. Trichomonas vaginalis-тың IgМ антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   Трихомонадтар. Trichomonas vaginalis-тың IgG  антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   T. vaginalis (IgG и IgМ) антиденелері 2 500 1-2
   Уреаплазма. U. parvum+ U. urealyticum  (жағынды), ПТР 2 700 1-4
   Уреаплазма. U. parvum+ U.urealyticum  (несеп), ПТР 2 700 1-4
   Уреаплазма. U. urealyticum (жағынды), ПТР 1 900 2-3
   Уреаплазма. U. urealyticum-ның IgA антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   Уреаплазма. U. urealyticum-ның IgМ антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   Уреаплазма. U. urealyticum-ның IgG  антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   IgМ + IgG уреаплазманың антиденелері 2 500 1-2
   Биоценозды зерттеу (Фемофлор-скрин ) 9 100 3-5
   Биоценозды зерттеу, күрделі (Фемофлор-16 ) 15 000 3-5
   Биоценозды зерттеу (Андрофлор-скрин ) 9 100 3-5
   Хламидии. С. trachomatis (жағынды), ПТР 1 900 2-3
   Хламидии. C. trachomatis (несеп), ПТР 2 400 1-4
   Хламидии. C. trachomatis-тың IgA антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   Хламидии. C. trachomatis-тың IgG антиденелері, ИФТ 1 500 1-2
   Chlamidia trachomatis (IgA + IgG) антиденелері 2 500 1-2
   БАСҚА ИНФЕКЦИЯЛАР
   Аспергиллдер. Aspergillus fumigatus-тың IgG  антиденелері 2 200 2-3
   ЭБВ. Эпштейн-Баррдың капсидті антигенінің IgM антиденелері 1 900 2-3
   ЭБВ. Эпштейн-Барр вирусының ЕА ерте антигенінің IgG антиденелері 1 900 2-3
   ЭБВ. Эпштейн-Барр вирусының NA ядролық антигенінің IgG антиденелері 1 900 2-3
   ЭБВ. Эпштейн-Барр  вирусының (3 түрі) антиденелері 5 200 1-4
   ЭБВ. Эпштейн-Барр вирусы(қан), ПТР 3 600 1-4
   ЭБВ. Эпштейн-Барр вирусы (несеп), ПТР 3 600 1-4
   ЭБВ. Эпштейн-Барр вирусы (сілекей), ПТР 3 600 1-4
   ЭБВ. Эпштейн-Барр вирусы (қырынды), ПТР 3 600 1-4
   ЭБВ. Эпштейн-Барр вирусы (ликвор), ПТР 3 600 1-4
   Микоплазма. Пневмония микоплазмасының IgM антиденелері 1 900 2-3
   Микоплазма. Пневмония микоплазмасының IgG антиденелері 1 900 2-3
   Микоплазма M.Pnewmoniae. Пневмония микоплазмасының IgM + IgG антиденелері 2 500 2-3
   Хламидии. Пневмония хламидиясының IgM антиденелері 1 900 2-3
   Хламидии. Пневмония хламидиясының IgG антиденелері 1 900 2-3
   Туберкулез. T-SPOT.TB 50 000 2-3
   АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА
   Глиадиннің IgА антиденелері 2 400 4-5
   Глиадиннің IgG антиденелері 2 400 4-5
   Атопиялық аллергияның ALATOP скринин-тесті 4 000 2-3
   Жалпы иммуноглобулин Е (Ige аллергия маркері) 2 600 1-2
   Лидокаиннің IgE (C82) 2 100 3-5
   Мепивакаиннің IgE (C88) 2 100 3-5
   Ультракаиннің IgE (C68у) 2 100 3-5
   Артикаиннің IgE (С68а) 2 100 3-5
   Кешенді панельдер
   Ағаш аллергендер панелі №5 (TP 5) 3 500 1-2
   Жануарлар аллергендер панелі№70 ( EP 70) 3 500 1-2
   Жануарлар аллергендер панелі №72 ( EP 72) 3 500 1-2
   Тамақ аллергендері панелі №2 (FP 2) 3 500 1-2
   Тамақ аллергендері панелі №5 (FP 5) 3 500 1-2
   Тамақ аллергендері панелі №7 (FP 7) 3 500 1-2
   Тамақ аллергендері панелі №1 (FP 1) 3 500 1-2
   Тамақ аллергендері панелі №13 (FP 13) 3 500 1-2
   Тамақ аллергендері панелі №15 (FP 15) 3 500 1-2
   Жануарлар аллергендер панелі (EP 7) 3 500 1-2
   Жануарлар аллергендер панелі №1 ( EP 1) 3 500 1-2
   Ағаш аллергендер панелі №7 (TR 7) 3 500 1-2
   Зең аллерген панелі №1 (МР 1) 3 500 1-2
   Ингаляциялық аллергендер панелі (IP 1) 3 500 1-2
   Ингаляциялық аллергендер панелі №10 (IP 10) 3 500 1-2
   Арам шөп аллергендер панелі №7 (WP 7) 3 500 1-2
   Шөп аллергендер панелі №2 (GP2L4) 3 500 1-2
   Шөп аллергендер панелі №4 (GP4) 3 500 1-2
   Тамақ аллергендері панелі №73 (FP 73) 3 500 1-2
   Тамақ аллергендері панелі №3 (FP 3) 3 500 1-2
   Арнайы IgE анықтау
   Aspergillus restrictus (A3050), lgE 2 000 2-3
   Aspergillus fumigatus(M3) 2 000 2-3
   Ананас (F210) 2 000 2-3
   Ешкі сүті (F409) 1 300 2-3
   Генетикалық зерттеулер
   HLA B27 (ПЦР) 13 300 8-10
   Коновалов-Вильсон Ауруы 22 900 18
   Гемохроматоз (3 нүкте) 22 900 18
   Акцелерин гені, Лейденовская мутация F5 6 700 18

   Плазминоген активаторы PA / 1 ингибиторының гені

   6 700 18
   MTHFR Метилентетрагидрофолатредуктаз гені 6 700 18
   MTRR Метионинсинтазыредуктаз гені 6 700 18
   MTR Метионинсинтаз гені 6 700 18
   Нейросенсорлы несиндромалды кереңдіктің гені 10 500 18
   Сүт безі және аналық без обырын дамытуға бейімділік гені 49 000 18
   Тромбофилияға бейімділік гені (қан ұю жүйесінің бұзылуы
   қан). Полиморфизмді анықтау.
   33 800 18
   F7 проконвертин гені 6 700 18
   F2 протромбин гені 6 700 18
   ITG A2 тромбоциттік интегрин гені 6 700 18
   ITG B3 тромбоциттік интегрин гені ә6 700 18

   Фибриногендік ген – FBG

   6 700 18

   Фибринді тұрақтандыратын фактор – F13

   6 700 18
   Тромбофилияға бейімділік-кеңейтілген панель (11 ген) 77 000 18
   Тромбофилияға бейімділік-фолаттың алмасуы (3 ген) 21 000 18

   Гендердің тромбофилияға бейімділігі – стандартты (8 ген)

   45 000 18
   Муковисцидоз. Тікелей диагностика (36 нүкте) 52 570 18
   15 str аутосомды маркерлерін анықтау 36 600 18
   Варфариннің жеке дозасын анықтау 26 000 5-6
   Гормоналды контрацептивтерді қабылдау қаупі 12 500 18
   Жильбер Синдромы 27 000 18
   Y-хромосомасының микроделецияларын орнату 36 000 18
   AGT1 гендерінің полимофизмін зерттеу 9 750 18
   AGT2 гендерінің полимофизмін зерттеу 9 750 18
   Enos гендерінің полимофизмін зерттеу 9 750 18
   MTHFR1 гендерінің полимофизмін зерттеу 9 750 18
   MTHFR2 гендерінің полимофизмін зерттеу 9 750 18
   МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР
   Антибиотик пен зеңге қарсы препараттардың сезімталдығын анықтай отырып, микрофлора мен Candida тұқымды зеңнің себінділері
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, микрофлора мен Candida тұқымды зеңнің сілекейлік бактериологиялық себіндісі. 5 700 нет
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, микрофлора мен Candida тұқымды зеңнің мұрын қуысынан алынған шығындысына бактериологиялық себіндісі. 5 700 4-6
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, микрофлора мен Candida тұқымды зеңнің ауыз қуысынан алынған шығындысына бактериологиялық себіндісі. 5 700 4-6
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, микрофлора мен Candida тұқымды зеңнің жұтқыншақтан алынған шығындысына бактериологиялық себіндісі. 5 700 4-6
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, микрофлора мен Candida тұқымды зеңнің оң құлақтан алынған шығындысына бактериологиялық себіндісі. 5 700 4-6
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, микрофлора мен Candida тұқымды зеңнің сол құлақтан алынған шығындысына бактериологиялық себіндісі. 5 700 4-6
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, микрофлора мен Candida тұқымды зеңнің оң омыраудан алынған емшек сүтіне бактериологиялық себіндісі. 5 700 нет
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, микрофлора мен Candida тұқымды зеңнің сол омыраудан алынған емшек сүтіне бактериологиялық себіндісі. 5 700 нет
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, микрофлора мен Candida тұқымды зеңнің цервикальды каналдан алынған шығындысына бактериологиялық себіндісі. 5 700 4-6
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, микрофлора мен Candida тұқымды зеңнің парадонт қалтасынан алынған шығындысына бактериологиялық себіндісі. 5 700 нет
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, микрофлора мен Candida тұқымды зеңнің қынаптан алынған шығындысына бактериологиялық себіндісі. 5 700 4-6
   Антибиотикке сезімталдығын анықтай отырып, микрофлораның себіндісі
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, жараның бетінен алынған шығындының микрофлорасына бактериологиялық себінді. 5 700 3-5
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, оң көз конъюнктивінен алынған шығындының микрофлорасына бактериологиялық себінді. 5 700 3-5
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, сол көз конъюнктивінен алынған шығындының микрофлорасына бактериологиялық себінді. 5 700 3-5
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, несептің микрофлорасына бактериологиялық себінді. 3 500 3-5
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, сперманың микрофлорасына бактериологиялық себінді. 5 700 3-5
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, несеп жолынан бөлінетін шығындының микрофлорасына бактериологиялық себінді. 5 700 3-5
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, қуық шырынының микрофлорасына бактериологиялық себінді. 5 700 3-5
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, өттің микрофлорасына бактериологиялық себінді. 5 700 нет
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, өкпеқап сұйықтығының микрофлорасына бактериологиялық себінді. 5 700 нет
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, синовиалық сұйықтығының микрофлорасына бактериологиялық себінді. 5 700 нет
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, гайморлы қуыстарынан алынған шығындының микрофлорасына бактериологиялық себінді. 5 700 нет
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, ликвордың микрофлорасына бактериологиялық себінді. 5 700 нет
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, Candida тұқымды зеңнің себіндісі
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, сілекейдің Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 нет
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, мұрын қуысынан алынған шығындының Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, ауыз қуысынан алынған шығындының Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, жұтқыншақтан алынған шығындының Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, цервикалды каналдан алынған шығындының Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, қынаптан алынған шығындының Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, несеп жолынан алынған шығындының Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, жара бетінен алынған шығындының Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, оң құлақтан алынған шығындының Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, сол құлақтан алынған шығындының Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, оң көз конъюнктивінен алынған шығындының Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып, сол көз конъюнктивінен алынған шығындының Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Зеңге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтай отырып,несептің Candida тұқымды зеңге бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Антибиотикке сезімталдығын анықтай отырып, алтын стафилококк себіндісі
   Антибиотикке сезімталдығын анықтай отырып, мұрын қуысынан алынатын шығындының St. aureus бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Антибиотикке сезімталдығын анықтай отырып, жұтқыншақтан алынатын шығындының St. aureus бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Антибиотикке сезімталдығын анықтай отырып, несептің St. aureus бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Антибиотикке сезімталдығын анықтай отырып, нәжістің St. aureus бактериологиялық себіндісі. 4 000 нет
   Антибиотикке сезімталдығын анықтай отырып, цервикалды каналдан алынатын шығындының St. aureus бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Антибиотикке сезімталдығын анықтай отырып, қынаптан алынған шығындының St. aureus бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Антибиотикке сезімталдығын анықтай отырып, несеп жолынан алынатын шығындының St. aureus бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   Өзге себінділер:
   Микоплазма/уреаплазма. Антибиотиктерге сезімталдығы мен титрін анықтай отырып, жыныс мүшесінен алынған шығындының U.urealyticum/M. hominis бактериологиялық себіндісі. 10 000 2-4
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, қанның зарарсыздыққа, гемокультураға (тифтер, паратифтер) бактериологиялық себіндісі. 4 500 нет
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, нәжістің ішектегі қоздырғыш тобына (диз.топ, сальмонеллез) бактериологиялық себіндісі. 4 500 4-5
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып,нәжістің ішектегі дисбактериозға бактериологиялық себіндісі. 7 300 нет
   Антибиотиктерге сезімталдығын анықтай отырып, несеп жолынан алынатын шығындының St. aureus бактериологиялық себіндісі. 4 000 3-5
   1/5 (1 Review)
   WordPress Lessons