Мамандық бойынша дәрігерге немесе толық атауға жылдам іздеу
немесе
Make an appointment

Callback

Диагностика

Талдау және диагностика

КатегорияАтауыТЕСТНәтижесіМерзімі, күніБағасы
ГЕМАТОЛОГИЯЛейкоцитарлы формуламен қанның клиникалық талдауы* (ҚЖТ)сандық1600
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРҚан тобы* (Blood group, АВ0) және Резус – тиістілігі (RH-фактор, Rh-factor, Rh)ЭДТА – дан қансапалы2-31000
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУАльфа-1-антитрипсинсарысусандық2900
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУАланинаминотрансфераза (АЛТ)сарысусандық2840
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУАспартатаминотрансфераза (АСТ)сарысусандық2840
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУСілтілік фосфатаза (СФ)сарысусандық2840
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУГаммаглютамилтрансфераза (ГГТП)сарысусандық2840
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛактатдегидрогеназа (ЛДГ)сарысусандық2840
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛактатсарысусандық21600
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУα-амилаза (диастаза)сарысусандық2900
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУПанкреатикалық амилазасарысусандық21000
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛипазасарысусандық21200
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУКреатинкиназа (КФК)сарысусандық2980
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЖалпы ақуызсарысусандық2800
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУАльбуминсарысусандық2800
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЖалпы Билирубинсарысусандық2800
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУТік Билирубинсарысусандық2800
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУНесеп қышқылысарысусандық2840
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУНесепнәрсарысусандық2800
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУКреатининсарысусандық2800
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУГлюкоза (қандағы қант)сарысусандық2800
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУГликозилденген гемоглобинЭДТА-дан қансандық22000
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУТриглицеридтерсарысусандық2800
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЖалпы Холестеринсарысусандық2800
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУХолестерин-ТЖЛПсарысусандық2960
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУХолестерин-ТТЛПсарысусандық21200
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУАполипопротеин А1сарысусандық21800
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУАполипопротеин Всарысусандық21800
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЖалпы Кальций (Са)сарысусандық2900
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУМагний (Мg)сарысусандық2900
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУБейорганикалық Фосфорсарысусандық2900
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУNa/K / Са иондалған*сарысусандық21600
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУТемір (Fe)сарысусандық21000
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУТрансферринсарысусандық21600
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУФерритинсарысусандық21600
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЦерулоплазмин (мыстың алмасуы)сарысусандық22100
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУСарысудың латентті темірмен байланысу қабілетісарысусандық21100
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУГомоцистеинсарысусандық2-34800
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУС-реактивті ақуызсарысусандық21200
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУС-Кардио реактивті ақуыз
(жоғары сезімтал)
сарысусандық2-31500
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУРевматоидты фактор (РФ)сарысусандық21600
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУАнтистрептолизин О (АСЛО)сарысусандық21600
ҚАНДЫ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУБелокты фракциялар (белоктардың электрофорезі )сарысусандық73400
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИМ-градиент, сарысуға қарсы (IgG/A/M/каппа/лямбда) панелі мен М-градиент сандық бағалауымен бірге иммуно типтеусарысусандық3-515800
НЕСЕПТІ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУα-амилаза (диастаза)несепсандық21000
НЕСЕПТІ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУКреатининнесепсандық2800
НЕСЕПТІ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУНесепнәрнесепсандық2800
НЕСЕПТІ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУНесеп қышқылынесепсандық2800
НЕСЕПТІ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУГлюкоза (қант)несепсандық2800
НЕСЕПТІ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЖалпы Кальцийнесепсандық21000
НЕСЕПТІ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУБейорганикалық Фосфорнесепсандық21000
НЕСЕПТІ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЗәрдегі ақуызды анықтаунесепсандық2-3900
НЕСЕПТІ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУАльбумин / креатинин-бір реттік
зәр порциясында
несепсандық2-32500
НӘЖІСТІ БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУПанкреатикалық эластазаны анықтаунәжіссандық36500
Витаминдер25-OH витамині d (25-OH витамині D, 25 (OH) D, 25-
гидроксикальциферол)
сарысусандық25000
ВитаминдерВ12 Витаминісарысусандық22500
ВитаминдерФолий қышқылы (фолат)сарысусандық22500
ЖАЛПЫ КЛИНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРНесепті микроскопиямен физикалық-химиялық зерттеунесепсандық1700
ЖАЛПЫ КЛИНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРНечипоренко бойынша несеп талдауынесепсандық1700
ЖАЛПЫ КЛИНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРЖағынды микроскопиялық зерттеужағындысандық11200
ЖАЛПЫ КЛИНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРЖағындының тазалық дәрежесіқынаптап қырындысандық11100
ГормондарТТГ (тиреотропты гормон)
ультра сезімтал
сарысусандық21800
ГормондарТ3 (трийодтиронин) жалпысарысусандық21800
ГормондарТ4 (тироксин) жалпысарысусандық21800
ГормондарТ3 (трийодтиронин) еркінсарысусандық22000
ГормондарТ4 (тироксин) еркінсарысусандық22000
ГормондарАнти-ТГ (тиреоглобулинге антиденелер)сарысусандық22240
ГормондарРецепторларға антиденелер ТТГсарысусандық27000
ГормондарАнти-ТПО (микросомальді
тиреопероксидазеге қарсы антиденелер)
сарысусандық22200
ГормондарПаратгормонсарысусандық23800
ГормондарКальцитонинсарусу, пункциялық жуынды
инелер
сандық3-55000
ГормондарФСГ (фолликулостимуляция гормоны)сарысусандық21960
ГормондарЛГ (лютеиндеу гормоны)сарысусандық21960
ГормондарХГЧ (хориондық гонадотропин)сарысусандық21960
ГормондарПролактинсарысусандық21960
ГормондарПролактин, макропролактин анықтамасымен біргесарысусандық34800
ГормондарЭстрадиолсарысусандық21960
ГормондарПрогестеронсарысусандық21960
Гормондар17-ОН Прогестерон (17-ОП)сарысусандық3-52520
ГормондарТестостеронсарысусандық21960
Гормондар“Жыныстық гормондарды байланыстыратын глобулин (ЖГБГ, Sex hormone-binding globulin) Еркін индекс
тестостероны Тестерон мен ЖҚБГ бір мезгілде тапсырыс берген кезде тегін есептеледі”
сарысусандық24500
ГормондарДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат)сарысусандық22300
ГормондарАКТГ* (адренокортикотропты гормон)сарысусандық23800
ГормондарКортизолсарысусандық21960
ГормондарАльдостеронсарысусандық3-54000
ГормондарИнсулинсарысусандық22860
ГормондарС-пептидсарысусандық22860
ГормондарСоматотропты гормон (Соматотропин, СТГ,
Өсу гормоны, Growth hormone, GH)
сарысусандық26000
ГормондарИнсулинге ұқсас өсу факторы I (ИФР-1, Соматомедин-С, insulin-like growth factor I, IGF-1)сарысусандық3-55500
ГормондарЭритропоэтин (Erythropoetin)сарысусандық3-57500
ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРIgA (иммуноглобулин А)сарысусандық22000
ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРIgM (иммуноглобулин М)сарысусандық22000
ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРIgG (иммуноглобулин G)сарысусандық22000
ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРIgЕ (иммуноглобулин Е)сарысусандық22000
ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРС3 комплемент компонентісарысусандық22000
ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРС4 комплемент компонентісарысусандық22000
ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРИнтерлейкин 6 (ИЛ-6, Interleukin 6, IL-6)сарысусандық3-58860
ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДәріге төзімділікті анықтау тесті
(базофилдерді белсендіру, CAST)
ЭДТА-дан қансандық218000
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫЦиклдік цитруллинирленген пептидке антиденелер(ЦЦПА, anti-CCP, ревматоидты артриттің маркеры)сарысусапалы26000
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫЖалпы антиядролық антиденелер скрининг
(ANA screen)
сарысусапалы3-56000
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫАнтифосфолипидтік скрининг, IgGсарысусапалы3-52900
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫАнтифосфолипидтік скрининг, ІдМсарысусапалы3-52900
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫANCA скрининг (PR3, MPO антигендері)сарысусапалы3-53800
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫENA screen (экстрагирленетін ядролық антиденелер)сарысусапалы3-53800
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫГистондардың антиденелері (Anti Hyston)сарысусапалы3-54000
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫАнтимитохондриялық антиденелер (AMA-M2)сарысусапалы3-54800
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫSS-A (Ro) компонентіне антиденелерсарысусандық3-53500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫSS-B (La) компонентіне антиденелерсарысусандық3-53500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫScl-70 компонентіне антиденелерсарысусандық3-53500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫJo-1 компонентіне антиденелерсарысусандық3-53500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫRib-P компонентіне антиденелерсарысусандық3-53500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫНуклеосоманың антиденелерісарысусандық3-53500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫЕкі спиралді ДНҚ антиденесі (скрининг)сарысусандық3-53500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫБір спиралды ДНҚ антиденесісарысусандық3-53500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫКомплементтің C1q-субкомпонентіне антиденесарысусандық3-54000
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫБір топ базальды мембранасының антиденелері
(Anti-GBM)
сарысусандық3-54000
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫ3 протеиназеның антиденелері (Anti-PR3)сарысусандық3-53500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫМиелопероксида антиденелері (Anti-MPO)сарысусандық3-53300
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫЭластаза антиденелерісарысусандық3-53300
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫКатепсинг G антиденесісарысусандық3-53300
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫЛизоцим антиденелерісарысусандық3-53300
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫЛактоферритин антиденелерісарысусандық3-53300
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫІшкі фактордың антиденелерісарысусандық3-53300
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫТіндік трансглутаминазалардың антиденелері (скрининг)сарысусандық3-54000
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫАсқазанның париеталды жасушаларының антиденелерісарысусандық3-54000
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫSaccharomyces cerevisiae ASCA, IgA антиденелерісарысусандық3-53300
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫSaccharomyces cerevisiae ASCA, IgG антиденелерісарысусандық3-53300
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫИнсулиннің антиденелерісарысусандық3-54000
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫ ß2-гликопротеиннің антиденелері (скрининг)сарысусандық3-53600
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫФосфатидилсериннің антиденелері, IgGсарысусандық3-54000
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫАV, IgG анексиннің антиденелерісарысусандық3-54000
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫКальпротектинді анықтаунәжіссандық35600
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫҚандағы ANA/AMA/ASMA/PCA антиденелерін
тікелей емес иммунофлюоресценция әдісімен анықтау
жаңа алынған қан/сарысу.сапалы1014500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫТікелей иммунофлюоресценция әдісі арқылы IgG тіндердің бөліктері бойынша анықтауТері биоптатысапалы106500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫТікелей иммунофлюоресценция әдісі арқылы IgА тіндердің бөліктері бойынша анықтауТері биоптатысапалы106500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫТікелей иммунофлюоресценция әдісі арқылы IgМ тіндердің бөліктері бойынша анықтауТері биоптатысапалы106500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫТікелей иммунофлюоресценция әдісі арқылы C4d комплеметтің құрамын тіндердің бөліктері бойынша анықтауТері биоптатысапалы107500
АУТОИММУНДЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫТері биоптатын кешенді зерттеу
(гематоксилин-эозинмен бояу, IgG, IgM, IgA, c4d иммунофлюоресценция)
Тері биоптатысапалы1021000
ЦЕЛИАКИЯ ДИАГНОСТИКАСЫТікелей емес иммунофлюоресценция әдісімен қан сарысуындағы IgA эндомизияға қатынасын анықтаужаңа алынған қан/сарысу.сапалы109000
ЦЕЛИАКИЯ ДИАГНОСТИКАСЫТікелей емес иммунофлюоресценция әдісімен қан сарысуындағы IgG эндомизияға қатынасын анықтаужаңа алынған қан/сарысу.сапалы109000
ЦЕЛИАКИЯ ДИАГНОСТИКАСЫЦелиакия IgG (Тіндік трансглутаминазаға lgG қарсы антиденелер)сарысусапалы75000
ЦЕЛИАКИЯ ДИАГНОСТИКАСЫЦелиакия IgA (Тіндік трансглутаминазаға lgА қарсы антиденелер)сарысусапалы75000
ЦЕЛИАКИЯ ДИАГНОСТИКАСЫ IgA глиадинің антиденелерісарысусапалы75000
ЦЕЛИАКИЯ ДИАГНОСТИКАСЫ IgG глиадинің антиденелерісарысусапалы75000
БЕДЕУЛІКТІҢ ДИАГНОСТИКАСЫҚандағы антиспермальді антиденелерсарысусандық3-55500
БЕДЕУЛІКТІҢ ДИАГНОСТИКАСЫҚан сарысуындағы анти Мюллер гормонын
иммунохемилюминисценция әдісімен анықтау
сарысусандық3-56500
БЕДЕУЛІКТІҢ ДИАГНОСТИКАСЫβ-ХГЧ антиденелерісарысусапалы3-54500
ОНКОМАРКЕРЛЕРАФП – альфафетопротеин (печень, яичники)сарысусандық22500
ОНКОМАРКЕРЛЕРРЭА (ішек)сарысусандық22500
ОНКОМАРКЕРЛЕРCA 19-9 антигені (асқазан, ұйқы безі)сарысусандық22500
ОНКОМАРКЕРЛЕРСА 125 антигені (аналық бездері)сарысусандық22500
ОНКОМАРКЕРЛЕРНЕ-4 (аналық бездері)сарысусандық24300
ОНКОМАРКЕРЛЕРПСА (простатоспецификалық антиген) жалпы
(сезімталдылық)
сарысусандық22500
ОНКОМАРКЕРЛЕРПСА (простатоспецификалық антиген)
еркін
сарысусандық22500
ОНКОМАРКЕРЛЕРПростата денсаулығыныі индексі (ПСА жалпы, ПСА
еркін, про-ПСА)
сарысусандық3-526000
ОНКОМАРКЕРЛЕРCA 72-4 антигені (асқазан, аналық бездер)сарысусандық23500
ОНКОМАРКЕРЛЕРCA 15-3 антигені (сүт безі)сарысусандық22700
ОНКОМАРКЕРЛЕРТиреоглобулин (қалқанша безі)сарысу, пункциондық инелердің шайындысысандық22900
ОНКОМАРКЕРЛЕРCYFRA (өкпе, қуық)сарысусандық23800
ОНКОМАРКЕРЛЕРНейрон-ерекше енолаза (орталық және перифериялық жүйке жүйесі, өкпе,
эндокриндік жүйе)
сарысусандық23200
ОНКОМАРКЕРЛЕРҚан сарысуындағы  жалпақ жасушалы карцинома (SCCA)антигенін электрохемилюминесценция әдісімен анықтаусанысандық222000
ОНКОМАРКЕРЛЕРS100 (меланома, бас миы)сарысусандық28800
СҮЙЕК ТІНІНІҢ АЛМАСУ МАРКЕРЛЕРІBeta-Cross lapsсарысусандық23900
Остеокальцинсарысусандық23500
СЕПСИС МАРКЕРЛЕРІПрокальцитонин (ПКТ, PCT)сарысусандық28400
ЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫРЛАРЫ АУРУЛАРЫ ҚАУПІНІҢ МАРКЕРЛЕРІ МЕН КАРДИОСПЕЦИФИКАЛЫҚ БЕЛОКТАРНатриуретикалық гормон (В-типа) N-соңғы пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide)сарысусандық29600
ДӘРІЛІК МОНИТОРИНГВальпрой қышқылы (Acidum Valproicum,
Депакин, Конвулекс)
сарысусандық25000
ДӘРІЛІК МОНИТОРИНГЦиклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A,
Sandimmune)
ЭДТА-дан қансандық28000
ДӘРІЛІК МОНИТОРИНГТакролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел (Advagraf, Prograf, Protopic,
Tacrosel))
ЭДТА-дан қансандық28000
ДӘРІЛІК МОНИТОРИНГКарбамазепинсарысусандық2-38000
ДӘРІЛІК МОНИТОРИНГTNFΑ-блокаторлардың концентрациясын анықтау: Қан сарысуындағы Адалимумабасарысусандық38000
ДӘРІЛІК МОНИТОРИНГTNFΑ-блокаторлар мониторингі: Адалимумабуның жалпы антиденелерісарысусандық37500
ДӘРІЛІК МОНИТОРИНГTNFΑ-блокаторлардың концентрациясын анықтау: Қан сарысуындағы Имфликсимабасарысусандық38000
ДӘРІЛІК МОНИТОРИНГTNFΑ-блокаторлар мониторингі: Инфликсимабуның жалпы антиденелерісарысусандық37500
ПРЕНАТАЛДЫҚ СКРИНИЖүктіліктің 1 триместрінде PRISCA-1 трисомияның пренаталдық скринингі (жүктіліктің 1 триместрінің биохимиялық скринингі,  1 триместрдің “екі еселенген
тесті”)”
сарысусандық37000
ПРЕНАТАЛДЫҚ СКРИНИЖүктіліктің 2 триместрінде PRISCA-2 трисомияның пренаталдық скринингі (жүктіліктің 2 триместрінің биохимиялық скринингі,  2 триместрдің “”үш еселенген
тесті””)
сарысусандық37600
ИНВАЗИВТІ ЕМЕС ПРЕНАТАЛЬДЫ ТЕСТТЕРTrisomy test (13,18 и 21)көктамыр қанысапалы10-14206000
ИНВАЗИВТІ ЕМЕС ПРЕНАТАЛЬДЫ ТЕСТТЕРTrisomy test+ (13,18, 21, XY, микроделеция)көктамыр қанысапалы10-14266000
Инфекциялық аурулардың серологиялық маркерлері (Электрохемилюминисцентті әдіс)Anti-HAV IgM (А гепатиті)сарысусапалы22700
Инфекциялық аурулардың серологиялық маркерлері (Электрохемилюминисцентті әдіс)HBsAg (V2) (В гепатиті – сыртқы немесе
австралиялық антиген)
сарысусапалы22700
Инфекциялық аурулардың серологиялық маркерлері (Электрохемилюминисцентті әдіс)Anti-HCV (С гепатиті)сарысусапалы2-43200
Инфекциялық аурулардың серологиялық маркерлері (Электрохемилюминисцентті әдіс)Anti-Rub IgG (қызамық вирусынаның IgG класты антиденелері)сарысусандық22400
Инфекциялық аурулардың серологиялық маркерлері (Электрохемилюминисцентті әдіс)Anti-Rub IgМ  (қызамық вирусынының IgМ класты антиденелері)сарысусапалы22400
Инфекциялық аурулардың серологиялық маркерлері (Электрохемилюминисцентті әдіс)Anti-Toxo IgM (Toxoplasma gondii IgM класты антиденелері)сарысусапалы22400
Инфекциялық аурулардың серологиялық маркерлері (Электрохемилюминисцентті әдіс)Anti-Toxo IgG (Toxoplasma gondii IgG класты антиденелері)сарысусандық22400
Инфекциялық аурулардың серологиялық маркерлері (Электрохемилюминисцентті әдіс)Anti-CMV-IgG (Цитомегаловирустың IgG класты антиденелері)сарысусандық22400
Инфекциялық аурулардың серологиялық маркерлері (Электрохемилюминисцентті әдіс)Anti-CMV-IgM (Цитомегаловирустың IgM класты антиденелері)сарысусапалы22400
Инфекциялық аурулардың серологиялық маркерлері (Электрохемилюминисцентті әдіс)Қан құрамындағы Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) IgG авиділігін
иммунохемилюминисценция әдісімен анықтау
сарысусандық3-53380
Инфекциялық аурулардың серологиялық маркерлері (Электрохемилюминисцентті әдіс)Қан құрамындағы Цитомегаловирусқа  IgG авиділігін
иммунохемилюминисценция әдісімен анықтау
сарысусандық3-53380
СИФИЛИССифилис (Treponema pallidum антиденелері)сарысусапалы22600
СИФИЛИСМикрореакциясарысусапалы2900
СИФИЛИСВассерман Реакциясысарысусапалы22100
ЦИТОЛОГИЯЖатыр мойнынан жағындыны цитологиялық зерттеу (Романовский-Гимзе әдісі бойынша)жағынды32500
ЦИТОЛОГИЯГинекологиялық емес материалды цитологиялық зерттеу (Романовскому-Гимзе әдісі бойынша)жағынды32500
ЦИТОЛОГИЯЖатыр мойнындағы жағындыны Папаниколау әдісімен цитологиялық зерттеу (ПАП-тест)жағынды33400
ЦИТОЛОГИЯГигинекологиялық емес материалды Папаниколау әдісімен цитологиялық зерттеужағынды33600
ЦИТОЛОГИЯЖатыр мойнынан жағындыны Папаниколау әдісімен сұйық цитология аппаратында зерттеу (ПАП-тест)жағынды35400
ЦИТОЛОГИЯГинекологиялық емес материалды Папаниколау әдісімен сұйық цитология аппаратында зерттеу (ПАП-тест)жағынды36000
ЦИТОЛОГИЯМұрын қуысының шырышты қабатынан алынған қырындының риноцитограммасыжағынды21200
КОАГУЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР*Қан плазмасындағы фибриногенді талдағышта анықтауNa цитратысандық1760
КОАГУЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР*Қан плазмасындағы активтелген ішінара тромбопластиндік уақытты (АІТУ) талдағышта анықтауNa цитратысандық1760
КОАГУЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР*Қан құрамындағы тромбин уақытын (ТУ) талдағышта анықтауNa цитратысандық1760
КОАГУЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР*Қан құрамындағы протромбиндік уақытты (ПУ) кейіннен протромбиндік индексті (ПТИ) және плазмадағы халықаралық нормаланған қатынасты (ХНҚ) талдағышта есептей отырып анықтау
(ПУ-ПТИ-ХНҚ)
Na цитратысандық1760
КОАГУЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР*Қан плазмасындағы волчаночный антикоагулянтын (LA1/LA2) анықтауNa цитратысапалы12700
КОАГУЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР*Қан плазмасындағы D-димердің санын талдауышта анықтау.Na цитратысандық14600
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қан сарысуындағы В гепатиті вирусының HBeAg антиденелерін ИФТ-әдісімен анықтау (anti-HBeAg-
IgG)
сарысусапалы2-32000
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қан сарысуындағы IgM HBcAg антиденелерін ИФТ-әдісімен анықтау (anti-HBcAg-IgM)сарысусапалы2-32000
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қан сарысуындағы В гепатиті вирусының HBeAg антиденелерін ИФТ-әдісімен анықтау (HBeAg)сарысусапалы2-32000
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қан сарысуындағы В гепатиті вирусының HBsAg антиденелерін ИФТ-әдісімен жалпы санын анықтау (anti-HBsAg total)сарысусапалы2-32000
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қан сарысуындағы В гепатиті вирусының HBcAg антиденелерін ИФТ-әдісімен жалпы санын анықтау (anti-HBcAg total)сарысусапалы2-32000
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қан сарысуындағы В гепатиті вирусының HBsAg антиденелерін ИФТ-әдісімен санын анықтау (HBsAg, quantitativel)сарысусандық2-32000
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Аскаридоз IgGсарысусапалы21800
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)сарысусапалы21700
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Эхинококкоз IgGсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Лямблиоз IgАсарысусапалы3-51400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Лямблиоз IgМсарысусапалы3-51400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Лямблиоз IgGсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Описторхоз IgМсарысусапалы3-51400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Описторхоз IgGсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Токсокароз IgGсарысусапалы3-51400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Трихинеллез IgMсарысусапалы3-51400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Трихинеллез IgGсарысусапалы3-51400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Микоплазмоз IgAсарысусапалы71600
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Микоплазмоз IgGсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Микоплазмоз IgМсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Mycoplasma pneumoniae  IgАсарысусапалы3-51400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Mycoplasma pneumoniae IgМсарысусапалы3-51400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Уреаплазмоз IgAсарысусапалы71600
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Уреаплазмоз IgGсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Уреаплазмоз IgМсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Трихомониаз IgGсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Трихомониаз IgМсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Хламидиоз IgAсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Хламидиоз IgGсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Хламидиоз IgMсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Герпес вирусы IgGсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Герпес вирусы IgMсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Листериоз IgGсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Бруцеллез IgАсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Бруцеллез IgGсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Бруцеллез IgMсарысусапалы21400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қызылша IgGсарысусапалы22600
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қызылша IgMсарысусапалы22600
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Паротит IgGсарысусапалы3-52600
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Паротит IgMсарысусапалы3-52600
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ) Қан сарысуындағы IgA Helicobacter pylori (HP) антиденелерін ИФТ-әдісімен анықтаусарысусапалы3-51400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қан сарысуындағы IgG Helicobacter pylori (HP) антиденелерін ИФТ-әдісімен анықтаусарысусапалы3-51400
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қан сарысуындағы Helicobacter pylori (HP) антиденелерін ИФТ-әдісімен жалпы санын анықтаусарысусапалы3-53000
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Helicobacter pylori антигенін анықтаунәжіссапалы35000
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ) Қан сарысуындағы Эпштейн-Барр вирусының (ВПГ-IV) ядролық антигеніне IgG ИФТ әдісімен анықтаусарысусапалы3-51800
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қан сарысуындағы Эпштейн-Барр (ВПГ-IV) вирусының ерте антигеніне IgG ИФТ әдісімен анықтаусарысусапалы3-51800
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қан сарысуындағы Эпштейн-Барр (ВПГ-IV) вирусының капсидті антигеніне IgM ИФТ әдісімен анықтаусарысусапалы3-51800
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қан сарысуындағы Эпштейн-Барр (ВПГ-IV) вирусының капсидті антигеніне IgG ИФТ әдісімен анықтаусарысусапалы3-51800
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)Қан сарысуындағы Эпштейн-Барр (ВПГ-IV) вирусының капсидті антигеніне IgG ИФТ әдісімен авидтік индексін анықтаусарысусапалы3-53000
Инфекциялардың серологиялық маркерлері (ИФТ)ВИЧ 1,2 АТ қан құрамын ИФТ әдісімен зерттеусарысусапалы3-54000
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Хламидиоз (Chlamydia trachomatis)жағынды, ер адамдардан және балалардан несепсапалы3-51800
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium)жағынды, ер адамдардан және балалардан несепсапалы3-51800
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Уреаплазмоз (Ureaplasma species)жағынды, ер адамдардан және балалардан несепсапалы3-51800
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Гарднереллез (Gardnerella vaginalis)жағынды, ер адамдардан және балалардан несепсапалы3-51800
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Трихомониаз (Trichomonas vaginalis)жағынды, ер адамдардан және балалардан несепсапалы3-51800
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Кандидоз (Candida albicans)жағынды, ер адамдардан және балалардан несепсапалы3-51800
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Қандағы Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)ЭДТА-дан қансапалы72300
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Қандағы Цитомегаловирус (CMV)ЭДТА-дан қансапалы72300
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Цитомегаловирус (CMV), қандағы ДНҚ сандық көлемін анықтауЭДТА-дан қансандық3-56000
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Цитомегаловирус (CMV)жағынды, ер адамдардан және балалардан несепсапалы3-52000
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Герпес I, II типтері (HSV I, II)соскоб, моча у мужчин, детейжағынды, ер адамдардан және балалардан несепсапалы3-52300
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Биологиялық материалдардағы 1 және 2 типтегі қарапайым герпес вирусын сапалы ПЦР  (HSV I, II) әдісімен анықтауЭДТА-дан қансапалы3-52300
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Гонорея (Neisseria gonorrhoeae)жағынды, ер адамдардан және балалардан несепсапалы3-52000
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Биологиялық материалдағы Helicobacter pylori ПЦР әдісімен анықтаугастроскоптың бетінен жағындысапалы3-73000
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Флороценоз NCMT (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium,
Trichomonas vaginalis)
жағынды, несепсандық3-55200
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Флороценоз-Бактериалді вагиноз (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Bacteria spp.), количественное определение ДНКжағындысандық3-55200
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Флороценоз-Микоплазмалар (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma
hominis), ДНҚ сандық анықтамасы
жағындысандық3-55200
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Флороценоз-Аэробтер (Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.),
ДНҚ сандық анықтамасы
жағындысандық3-55200
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Флороценоз-Кандидтер (Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis), ДНҚ сандық анықтамасыжағындысандық3-55200
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Кешенді зерттеу Флороценоз №1 (NCMT, Бактериалді вагиноз, Микоплазмалар,
Аэробтар, Кандидтер)
жағындысандық/сапалы3-519900
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Кешенді зерттеу Флороценоз №2 (Бактериалді вагиноз, Микоплазмалар, Аэробтер,
Кандидтер)
жағындысандық/сапалы3-516500
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Адам папилломасының вирусы 16-18 (сапалы)қырындысапалы3-52400
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Адам папилломасының вирусы 16-18
(сандық)
қырындысандық3-53200
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Адам папилломасының вирусы (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 түрлерін генотиптеу)қырындысапалы75000
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Жоғары канцерогендік қауіпі бар адам папилломасының вирусы (генотиптеу 16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68),
вирус түрі көрсетілген ДНҚ сандық анықтамасы
цервикальды каналдан қырындысандық3-57000
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)В гепатиті вирусы (сапалы, 100 ХБ / мл)ЭДТА-дан қансапалы32800
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)В гепатиті вирусы (сандық, 150 ХБ / мл)ЭДТА-дан қансандық3-57000
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)В (A, B, C және D) гепатиті вирусының генотипіЭДТА-дан қансапалы3-57000
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)С гепатиті вирусы (сапалы, 100 ХБ / мл)ЭДТА-дан қансапалы33600
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)С гепатитінің вирусы (сандық, 300 ХБ / мл)ЭДТА-дан қансандық3-57600
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)С гепатиті вирусының генотипін ПЦР (1а, 1b ,2, 3а, 4, 5а және 6) әдісімен анықтауЭДТА-дан қансапалы3-57600
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)D гепатит вирусы, РНК анықтау, сапалы тест (HDV-RNA, qualitative, 13
МЕ / мл)
ЭДТА-дан қансапалы34000
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)D гепатит вирусы, РНК анықтамасы, сандық тест (HDV-RNA, quantitative, 40
МЕ / мл)
ЭДТА-дан қансандық3-58700
Нақты уақыт режимінде ПТР (Rotor-Gene 6000)Биологиялық материалдағы қызамық вирусын ПТР әдісімен анықтауЭДТА-дан қан/жұтқыншақтан қырындысапалы3-53500
Нақты уақыт режимінде ПТР (COBAS TaqMan 48)С гепатитінің вирусы (HCV-RNA, саны.)ЭДТА-дан қансандық1427500
Нақты уақыт режимінде ПТР (QIAsymphony)Биологиялық материалдағы С гепатит вирусын сапалы ПЦР (ультра сезімтал) әдісімен анықтауЭДТА-дан қансапалы3-58800
Нақты уақыт режимінде ПТР (QIAsymphony)Биологиялық материалдағы С гепатит вирусын сандық ПЦР (ультра сезімтал) әдісімен анықтауЭДТА-дан қансандық711400
Нақты уақыт режимінде ПТР (QIAsymphony)Биологиялық материалдағы B гепатит вирусын сапалы ПЦР (ультра сезімтал) әдісімен анықтауЭДТА-дан қансапалы3-512000
Нақты уақыт режимінде ПТР (QIAsymphony)Биологиялық материалдағы В гепатит вирусын сандық ПЦР (ультра сезімтал) әдісімен анықтауЭДТА-дан қансандық712000
Нақты уақыт режимінде ПТР (QIAsymphony)Биологиялық материалдағы D гепатит вирусын сапалы ПЦР (ультра сезімтал) әдісімен анықтауЭДТА-дан қансапалы3-510400
Нақты уақыт режимінде ПТР (QIAsymphony)В гепатитінің вирусысарысусапалы3-7700
Нақты уақыт режимінде ПТР (QIAsymphony)С гепатитінің вирусысарысусапалы3-7700
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерАлтын стафилококкқа, оның ішінде антибиотикке сезімталдығының анықтамасымен бірге жұтқыншақтан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-73300
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерАлтын стафилококкқа, оның ішінде антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін мұрыннан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-73300
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерАлтын стафилококкқа, оның ішінде антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін қынап ішінен алынған бактериологиялық себіндібөлінетін қынапсапалы/сандық5-73300
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерАлтын стафилококкқа, оның ішінде антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін цервикальды каналдан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-73300
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерМикрофлораға, оның антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін жұтқыншақтан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-75940
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерМикрофлораға, оның антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін мұрыннан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-75940
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерМикрофлораға, оның ішінде антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін қынап ішінен алынған бактериологиялық себіндібөлінетін қынапсапалы/сандық5-75940
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерМикрофлораға, оның ішінде антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін цервикальды каналдан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-75940
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерМикрофлораға, оның ішінде антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін сол көздің конъюнктивінен алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-75940
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерМикрофлораға, оның ішінде антибиотикке сезімталдығының анықтамасымен бірге оң көздің конъюнктивінен алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-75940
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерАнтибиотикке сезімталдығының анықтамасымен бірге сол құлақтан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-75940
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерАнтибиотикке сезімталдығының анықтамасымен бірге оң құлақтан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-75940
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерМикрофлораға, оның ішінде антибиотикке сезімталдығының анықтамасымен бірге ауыз қуысынан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-75940
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерМикрофлораға, оның ішінде антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін несеп жолынан алынған бактериологиялық себіндібөлінетін несеп жолысапалы/сандық5-75940
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерМикрофлораға, оның ішінде антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін терінің бетінен алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-75940
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерАнтибиотикке сезімталдығының анықтамасымен бірге жара бетінен алынған бактериологиялық себіндібөлінетін жарасапалы/сандық5-75940
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерСаңырауқұлақша микрофлорасына, оның ішінде саңырауқұлақшаға қарсы препараттарға сезімталдығын анықтау үшін жұтқыншақтан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-73520
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерСаңырауқұлақша микрофлорасына, оның ішінде саңырауқұлақшаға қарсы препараттарға сезімталдығын анықтау үшін мұрыннан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-73520
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерКандидозға, оның ішінде саңырауқұлақшаға қарсы препараттарға сезімталдығын анықтау үшін қынап ішінен алынған бактериологиялық себіндібөлінетін қынапсапалы/сандық5-73520
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерКандидозға, оның ішінде саңырауқұлақшаға қарсы препараттарға сезімталдығын анықтау үшін цервикальды каналдан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-73520
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерКандидозға, оның ішінде саңырауқұлақшаға қарсы препараттарға сезімталдығын анықтау үшін сол құлақтан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-73520
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерКандидозға, оның ішінде саңырауқұлақшаға қарсы препараттарға сезімталдығын анықтау үшін оң құлақтан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-73520
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерКандидозға, оның ішінде саңырауқұлақшаға қарсы препараттарға сезімталдығын анықтау үшін ауыз қуысынан алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-73520
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерКандидозға, оның ішінде саңырауқұлақшаға қарсы препараттарға сезімталдығын анықтау үшін несеп жолынан алынған бактериологиялық себіндібөлінетін несеп жолысапалы/сандық5-73520
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерКандидозға, оның ішінде саңырауқұлақшаға қарсы препараттарға сезімталдығын анықтау үшін жара бетінен алынған бактериологиялық себіндібөлінетін жарасапалы/сандық5-73520
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерМикрофлораға, оның ішінде антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін несептің бактериологиялық себіндісінесепсапалы/сандық5-73300
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерМикрофлораға, оның ішінде антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін простата сөлінің бактериологиялық себіндісіпростата шырынысапалы/сандық5-73300
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерАлтын стафилококкқа, оның ішінде антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін жұтқыншақтан/мұрыннан/көздің конъюктивінен алынған жағындының бактериологиялық себіндісіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-71320
Автоматты WalkAway-40 Siemens (Германия) талдағыштағы микробиологиялық зерттеулерUreaplasma spp./M.hominis, оның ішінде антибиотикке сезімталдығын анықтау үшін бактериологиялық себіндіөңездің бетінен жағындысапалы/сандық5-74280
КДЗ ОЛИМП ішіндегі  АллергодиагностикаЕресек Фадиатопсарысусандық76500
КДЗ ОЛИМП ішіндегі  АллергодиагностикаБалалар Фадиатопсарысусандық76500
КДЗ ОЛИМП ішіндегі  АллергодиагностикаТриптазасарысусандық76500
КДЗ ОЛИМП ішіндегі  АллергодиагностикаЭозинофильді катион ақуызы (ECP)сарысусандық76500
Рекомбинантты аллергендерҚайың rBet v 1 PR-10 IgEсарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерҚайың rBet v 2, rBet v 4 IgEсарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерҚайың rBet v 2 профилинсарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерҚайың rBet v 4сарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерШалғындық атқонақ  rPhl p 1сарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерШалғындық атқонақ rPhl p 7сарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерШалғындық атқонақ rPhl p 12 профилинсарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерШалғындық атқонақ rPhl p 5bсарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерШалғындық атқонақ rPhl p 1, rPhl p 5b IgEсарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерШалғындық атқонақ rPhl p 7, rPhl p 12 IgEсарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерОйраншөп nAmb a 1 IgEсарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерЖусан nArt v 1 IgEсарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерЖусан  nArt v 3 LTP IgEсарысусандық2-37500
Рекомбинантты аллергендерМысық rFel d 1 IgE;сарысусандық2-37500
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауТауық жұмыртқасысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЖұмыртқаның сарысысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЖұмыртқаның ақуызысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауСиыр сүтісарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚайнатылған сүтсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЕшкі сүтісарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауСүттің іріткісісарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАльфа-лактоальбуминсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауБета-лактоглобулинсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауКазеинсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАлбыртсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауБалықсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауМайшабақсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауБақтақсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАсшаяндарсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауШошқасарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауСиырсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚойсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауТауық етісарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауКүркетауық етісарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауСаңырауқұлақсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЖелімше (глютен)сарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚарақұмықсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАрпасарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауКүрішсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауСоясарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауКофесарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауШәйсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауКакао/шоколадсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауБалсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАрахиссарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауГрек жаңғағысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауБадамсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауКешью жаңғағысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауПістесарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауНаубайхана ашытқысысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚауданды қырыққабатсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауСәбізсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАсқабақсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауТоматсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚиярсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауСарымсақсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЖуасарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚызыл бұрыш (паприка)сарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚара бұрышсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАскөксарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауӨріксарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚарбызсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАнанассарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАпельсинсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауБанансарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЖүзімсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауШиесарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАлмұртсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚауынсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауТаңқурайсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауКивисарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚұлпынайсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЛимонсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚараөріксарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауМандаринсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауШабдалысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚұрмасарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАлмасарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауКартопсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЖүгерісарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауСұлысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауБидайсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚаз (қауырсын)сарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауТауық (қауырсын)сарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚой (эпителий)сарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауТотықұс (қауырсын)сарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауТолқынды тотықұс (қауырсын)сарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауМысық (қайызғақ)сарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауИт (қайызғақ)сарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАлақоржын (эпителий)сарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚайыңсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҮйеңкісарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауТерексарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауКәдімгі тарғақшөпсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауШалғынды қоңырбассарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауШалғынды сұлысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЖүгерісарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЕгістік сұлысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҚара бидайсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауШалғындық атқонақсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЖасымық тәрізді алаботасарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАқ алаботасарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауБақбақсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАщы жусансарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауКәдімгі жусансарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауТүймедақсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауКәдімгі ойраншөпсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҰзын ойраншөпсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЖалған ойраншөпсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауОйраншөп қоспасысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҮй шаңы Greer типісарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҮй шаңы Hollister-Stier типісарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҮй шаңы  JAPAN типісарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҮй шаңының кенелері Dermatophagoides pteronyssinusсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҮй шаңының кенелері Dermatophagoides farinaeсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҮй шаңының кенелері Dermatophagoides microcerasсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҮй шаңының кенелері Euroglyphus mayneiсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауҮй шаңының кенелері Blomia tropicalisсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауСаңырауқұлақша зеңі Penicillium notatumсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауСаңырауқұлақша зеңі  Cladosporium herbarumсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауСаңырауқұлақша зеңі Alternaria alternataсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАшытқы тәріздес саңырауқұлақша Candida albicansсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауAspergillus terreus саңырауқұлақшасысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауAspergillus flavus саңырауқұлақшасысарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЭнтеротоксин А (S.aureus)сарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЭнтеротоксин В (S.aureus)сарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАскаридтерсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауТоксокароз қоздырғышы Toxocara canisсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауМасасарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауПенициллин Gсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауПенициллин Vсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАмоксициллинсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауАмпициллинсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауМақтасарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЖүнсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауЛатекссарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауТемекісарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауФормальдегидсарысусандық3-52200
Е спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауКүнбағыс тұқымысарысусандық3-52200
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)ex1 Жануарлар аллергендерінің панелі : мысықтың қайызғағы,
жылқының қайызғағы, сиыр қайызғағы, ит қайызғағы
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)Ex70 Жануарлар аллергендерінің панелі: теңіз шошқасының эпителиі, қоян эпителиі, хомяк эпителиі, эпители және
егеуқұйрықтардың ақуызы, эпители және тінтуір ақуызы
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)№ 71 / ex71 Жануарлар аллергендерінің панелі : қаз қауырсындары,
тауық қауырсындары, үйрек қауырсындары, күрке тауық қауырсындары
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)ex73 жануарлар аллергендерінің панелі: тауық , үйрек,
тотықұс қауырсындары
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)ex73 зең аллергендерінің панелі: Penicillium notatum, Cladosporium   herbarum,   Aspergillus   fumigatus,   Alternaria
alternata
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)mx2 зең аллергендерінің панелі: Penicillium notatum, Cladosporium    herbarum,    Aspergillus    fumigatus,    Candida
albicans, Alternaria tenuis, Setomelanomma rostrata
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)hx2 Шаң аллергендерінің панелі: Домашняя пыль Hollister-Stier
Labs,   Dermatophagoides   pteronyssinus,   Dermatophagoides farinae, Blatella germanica
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)№5/tx5 Ағаш аллергендерінің панелі: сұр қандыағаш, орманжаңғақ,
шегіршін, ива, терек
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)Tx9 ағаштарының аллергендік панелі: сұр қандағаш, қайың,
кәдімгі орманжаңғақ, ақ емен, ақ ива
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)Gx1 аллергендерінің панелі: кәдімгі тарғақшөп, су бетеге,
жайылымдық райграс / үйбидайық, шалғындық атқонақ, шалғындық\ қоңырбас
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)№ 2 Шөп аллергендерінің панелі: бермуд шөбі (свинорой),
көпжылдық қара бидай, шалғындық атқонақ, шалғындық қоңырбас, джонсонова шөбі (сорго алепское), қарақұмық
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)GX2 шөп аллергендерінің панелі: салалы қарашағыр, үйбидайық,
шалғындық атқонақ, шалғындық қоңырбас, бал жүгері\ , қарақұмық
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)№ 4 шөп аллергендерінің панелі: жұпарбас, көпжылдық қарабидай,  кәдімгі қамыс,  қарабидай, жүнді бухарниксарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)gx4 шөп аллергендерінің панелі: жұпарбас, үйбидайық, кәдімгі қамыс, екпе қарабидайы , жүнді бухарниксарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)rx4 ингаляциялық аллергендердің панелі: салалы қарашағыр, үйбидайық, арпабас, ұзын ойраншөп, жусан, иманшөпсарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)wx2 арам шөп аллергендерінің панелі:  ойраншөп ,ермен жусан, иманшөп, ақ алабота, көкпексарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)№ 7/wx7  арам шөп аллергендерінің панелі: түймедақ ,
бақбақ , жолжелкен, алабота, сарыраушан
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)№ 1/fx1 Тамақ аллергендерінің панелі: жер жаңғағы , орман жаңғағы,
бразилия жаңғағы, бадам, кокос
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)№2/fx2 Тамақ аллергендерінің панелі : нәлім, асшаяндар,
көк мидия, тунец, албырт
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)№3/fx3 Тамақ аллергендерінің панелі: бидай ұны,
сұлы ұны, жүгері ұны, күнжіт, қарақұмық ұны
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)№5/fx5 Тамақ аллергендерінің панелі: жұмыртқа ақуызы, сиыр сүті, треска, бидай ұны, жержаңғақ, соя бұршақтарысарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)№ 13 Тамақ аллергендерінің панелі:жасыл бұршақ, ақ бұршақтар, сәбіз, картопсарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)fx13  Тамақ аллергендерінің панелі: бұршақ, ақ үрмебұршақ, сәбіз, картопсарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)fx14 Тамақ аллергендерінің панелі: қызанақ, асжапырағыт, қырыққабат, паприка.сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)№15/fx15 Тамақ аллергендерінің панелі: апельсин, банан, алма, шабдалысарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)fx20 Тамақ аллергендерінің панелі: бидай ұны, қара бидай ұны, арпа ұны, күріш ұнысарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)fx21 Тамақ аллергендерінің панелі: киви, қауын, банан, шабдалы, ананассарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)fx26  Тамақ аллергендерінің панелі: жұмыртқа ақуызы, сиыр сүті, жержаңғақ, қышасарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)fx29 Тамақ аллергендерінің панелі: апельсин, лимон,
грейпфрут, мандарин
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)fx30 Тамақ аллергендерінің панелі :  киви, манго , банан,
авокадо, папаья
сарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)fx31 Тамақ аллергендерінің панелі: алма, алмұрт, шабдалы, шие, қара өріксарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)fx73 Тамақ аллергендерінің панелі: шошқа еті, сиыр еті, тауық етісарысусапалы3-53680
Аллергенді панелге спецификалық IgE   анықтау (скрининг)fx74 аллергендерінің панелі: нәлім, майшаба, скумбрия, камбаласарысусапалы3-53680
“Аллерголог” зерттреу пакеттері“Экзема” пакеті (жұмыртқа акуызы, сүт, балық, бидай, жержаңғақ, соя , асшаяндар , мысық ( қайызғақ ), ит (қайызғақ), D.pteronyssinus)сарысусандық718000
“Аллерголог” зерттреу пакеттері“Астма/Ринит, үлкендерге” пакеті (сүйелді қайың,
шалғындық атқонақ , жусан, ұзын ойраншөп, Alternaria alternata, мысық (қайызғақ), ит (қайызғақ), D. Pteronyssinus)
сарысусандық718000
“Аллерголог” зерттреу пакеттері“Астма/Ринит, балалар” пакеті (жұмыртқа акуызы, сүт, сүйелді қайың, Шалғындық атқонақ , жусан , мысық (қайызғақ), ит (қайызғақ), D. pteronyssinus)сарысусандық718000
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКАISAC-тестсарысусандық7-14127 000
0/5 (0 Reviews)
WordPress Lessons